ӨРХИЙН ОРЛОГО 69,4 МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР ӨСЛӨӨ
urug.mnСэтгүүлч: Д.ГАНЗОРИГ
ЭДИЙН ЗАСАГ 1 сар, 1 долоо хоног өмнө

urug.mn

urug.mn image

Үндэсний статистикийн хорооноос өнөөдөр /2020.08.17/ нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг танилцууллаа. Үүнээс өрхийн орлого, зарлагатай холбоотой мэдээллийг онцолж байна.

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны 2 дугаар улирлын дүнгээр өрхийн сарын дундаж нийт орлого оны үнээр 1.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 128.1 (9.4%) мянган төгрөгөөр өсч, харин өмнөх улирлаас 23.9 (1.6%) мянган төгрөгөөр буурчээ.

Өрхийн орлогыг нарийвчлан авч үзвэл:

Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт орлогын хэмжээ 2020 оны 2 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 69.4 (6.2%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Үүнд цалин хөлсний бодит орлого 40.6 (7.3%) мянган төгрөгөөр, тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодит орлого 28.3 (15.0%) мянган төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ.

Судалгааны 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт орлогын 92.2 хувийг мөнгөн орлого, 3.3 хувийг бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн, 4.5 хувийг өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүн эзэлж байна.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг бүтцээр нь авч үзэхэд:

Цалин хөлсний орлого 54.9 хувь 

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 19.8 хувь

 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 8.7 хувь

 Хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 6.8 хувь

 Бусад орлого 9.8 хувийг тус тус эзэлж байна.

Өрхүүдийг мөнгөн орлогоор нь бүлэглэн авч үзэхэд 2020 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны мөн үеэс:

300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 1.2 мянгаар

 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 19.3 мянгаар

 500.0-700.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 33.5 мянгаар

 700.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 15.6 мянгаар

 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 5.0 мянгаар буурсан бол

1.1-1.6 сая төгрөгийн орлоготой өрх 19.5 мянгаар

 1.6-2.1 сая төгрөгийн орлоготой өрх 23.7 мянгаар

 2.1-3.0 сая төгрөгийн орлоготой өрх 29.6 мянгаар

3.0 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 13.1 мянгаар нэмэгдсэн байна.

Улсын хэмжээнд 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар сард 500.0 мянган төгрөг хүртэлх мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин хөлсний орлого 15.4 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 57.9 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 15.2 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 3.1 хувь, бусад орлого 8.4 хувийг эзэлж байна.

Мөн сард 1.6 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин хөлсний орлого 61.6 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 10.9 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 7.7 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 8.1 хувь, бусад орлого 11.7 хувийг тус тус эзэлж байна.

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны 2020 оны 2 дугаар улирлын дүнгээр өрхийн сарын дундаж нийт зарлага оны үнээр 1.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 131.0 (9.3%) мянган төгрөгөөр өсч, харин өмнөх улирлаас 22.7 (1.5%) мянган төгрөгөөр буурчээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) бодит нийт зарлагын хэмжээ 2020 оны 2 дугаар улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 70.4 (6.1%) мянган төгрөгөөр өсжээ. Үүнд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний бодит зарлага 71.2 (10.1%) мянган төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ.

Судалгааны 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж нийт зарлагын 92.4 хувийг мөнгөн зарлага, 3.2 хувийг бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн, 4.4 хувийг өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага эзэлж байна. Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 68.5 хувь, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 22.0 хувь, бусад зарлага 7.7 хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн зарлага 1.8 хувийг тус тус эзэлж байна.

Өрхийн хүнсний бүтээгдэхүүний сарын дундаж зарлагын 32.8 хувийг мах, махан бүтээгдэхүүн, 23.7 хувийг үр тариа, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, 11.7 хувийг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, 8.0 хувийг хүнсний ногоо, булцуут, навчит ургамал, 4.5 хувийг элсэн чихэр, чихэрлэг бүтээгдэхүүн, амттан эзэлж байна.

Өрхүүдийг мөнгөн зарлагаар нь бүлэглэн авч үзэхэд 2020 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны мөн үеэс:

300.0 мянган төгрөгөөс доош зарлагатай өрх 1.4 мянгаар

 300.0-500.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 8.7 мянгаар

 500.0-700.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 21.1 мянгаар

 900.0-1100.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 13.9 мянгаар буурсан бол

 700.0-900.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх 2.2 мянгаар

 1.1-1.6 сая төгрөгийн зарлагатай өрх 12.5 мянгаар

 1.6-2.1 сая төгрөгийн зарлагатай өрх 11.3 мянгаар

 2.1-3.0 сая төгрөгийн зарлагатай өрх 9.2 мянгаар

3.0 сая төгрөгөөс дээш зарлагатай өрх 21.2 мянгаар нэмэгдсэн байна.

Улсын хэмжээнд 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар сард 500.0 мянган төгрөг хүртэлх мөнгөн зарлагатай өрхийн дундаж зарлагын бүтцийг авч үзвэл, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 34.1 хувь, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 49.7 хувь, бусад зарлага 14.5 хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламж 1.7 хувийг эзэлж байна.

Мөн сард 1.6 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн зарлагатай өрхийн дундаж зарлагын бүтцийг авч үзвэл, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 17.3 хувь, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 74.5 хувь, бусад зарлага 6.2 хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламж 2.0 хувийг тус тус эзэлж байна.

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

 

 

104 сэтгэгдэл


comment image

Хаха - 2020-08-17

Ажлаас халаад бхад уу

202.126.89.79


comment image

Зочин - 2020-08-17

За болж үз ажилгүй орлогогүй байхад яаж өсөөд байнаа.

66.181.161.20


comment image

Хэрээ - 2020-08-17

Хуцаарай тэтгэвэр ч нэмэгдээгүй цалин ч нэмэгдээгүй байхад

192.82.72.122


comment image

Зочин - 2020-08-17

Төсвийн цалинтай манайх цалингаа арай чамай хүргэж байхад уу, заримдаа сарын зарлагаа ч хүчирэхгүй болчихлоо. Худлаа л яриад хуураад байна даа.

150.129.141.216


comment image

Зочинzoloo zoloo - 2020-08-17

yu yarij baigaagaan medej baigaan bolvuu ....

66.181.161.5


comment image

Зочин - 2020-08-17

Auditiin gazariin gargasan sudalgaa yu haanaas iim sudalgaa awaa we

203.91.115.47


comment image

Зочин - 2020-08-17

Merelen zugeer uu

64.119.22.30


comment image

Зочинtsetseg - 2020-08-17

Ene undesnii sttastik gj neg teneg gazar bnaa. Yugaraa uduh weeedeeeee. Ajilgui orlogogui bolj bhd. Gishuudiinhee orlogo tsaling heleed bga ymuu haashain

202.126.89.183


comment image

zочин - 2020-08-17

peeh ene vndesnii statistikiin horoo arai dendvv dvgnelt hiijdee

139.5.217.60


comment image

Зочиг амараан - 2020-08-17

Яагаад худалаа яриад олны дургүйцэлийг хүргээд бгаа юм бэ болиоч та нар улам хямраад улам л ядуураад идэх хоолгүй айл зөндөө бна хэсгийн ахлагч нараас асуулдаа ард түмэн чинь туйлдаа хүрч бна шдээ

66.181.161.94


comment image

Зочин - 2020-08-17

Амьдралтай судалгаа гаргамаар юмдаа. Миний мэдэхийн ойр тойрны бүх хүмүүс орлогогүй хэдэн сар амьдарч бна. Би ч өөрөө 1 сараас хойш нэг ч төгрөгний орлогогүй л амьдарч байхад яаж нэмэгдээд байгаа орлого вэ? Корона гээд ажил 100% зогссон. Улсаас өгнө гэсэн тэтгэмж байгууллага НӨАТ төлдөггүй гээд тэтгэмжээс байгууллагаараа хасагдсан. Ийм байхад яаж нэмэгддэг юм

64.119.17.73


comment image

Зочинзочин - 2020-08-17

Хаана ингэж судалгаа хийгээд юу гаргаад ирэв

66.181.184.69


comment image

Зочин - 2020-08-17

Зоригтой яриж яриулж чадач байна шүү

202.179.6.82


comment image

Авилгалч - 2020-08-17

Ийм судалгааг худлаа хийж олон танилцуул гэж чи хахууль авсан болохоор чинмй орлого өссөн тэр дүнгээрээ өөр дээрээ хийж

117.111.10.167


comment image

Зочин111 - 2020-08-17

haanaas yamar ymaa olj bichideg ym bol. Ooriih ni orlogo ym uu stastikiin ajiltanii orlogo osson ym uu. Alivaa zuil barih barits, harah biyt zuil yarij bicheerei setguulch, statistikiin ajiltan 2 guai

66.181.161.51


comment image

Зочин - 2020-08-17

Юу гэж худал мэдээ өгөөд бга юм бэ дурак аа

202.126.88.160


comment image

Зочин - 2020-08-17

Яахаар ингэж худлаа хэлдэг байнаа энэ оронд үнэн юм гэж байна уу

66.181.161.66


comment image

OjЗочин - 2020-08-17

Hurelsuh sain nemj hhh

103.229.123.235


comment image

Зочи645н - 2020-08-17

Манай статисткийн салбар төрийн дохиураар ажилладаг үнэн мэдээлэл хомсдоо

59.153.113.200


comment image

Uurtsaih Uurka - 2020-08-17

Юу гээд худлаа мэдээлэл цацаад бдагын хүмүүсиин амьдрал туйлдаа хүртэл ядуурч бна.Идэж ууссан хүмүүсиин амьдрал л сайн сайхан бгаа бхдаа

66.181.183.114


comment image

Зочин - 2020-08-17

Hedeh Sudalgaa awsan bolood ter dr bodhoor osson gj garaad ajilf boon hvmvvs ajil hiiher tsalingaa ogdog gazar baih teg osloo gj hudal yriad baih ym

66.181.161.25


comment image

Зочин - 2020-08-17

Medrel muutai ym uu hashaa ym bee

66.181.161.25


comment image

Зочин - 2020-08-17

Statistic odoo bolimoor yuma danda hudlaa too medee gargaj bhiima yun urhiin orlogo usuh we yumnii une ni hadand garchad hooloo awch idej huchrehgui bhad iim toö mede gargaj bh gej

66.181.161.46


comment image

Зочин Sanjsuren - 2020-08-17

Turiin alban haagchid urhiin orlogo hurehgui bhd orlogo nemegdsen gej yaj tegdeg bnaa

66.181.161.46


comment image

Зочин - 2020-08-17

Хэний орлого өсөөд байгаа юм бэ? Шал худлаа юм яриад байгаа энэ байгууллагыг татан буулга! Хэнийг хуураад байгаа юм бэ? Нөгөө эрх барьж байгаа тэнэгүүд нь итгэчихсэн явж байгаа даа!

103.212.119.41


comment image

Зочин зочин - 2020-08-17

Үнэн худал ууд юмаа ажил орлогогүй өсөөд байдаг

39.118.162.76


comment image

Зочин - 2020-08-17

ene zasag bur soliorchihsiin ard tumniig bur doromjilj hanahgui yumaa bitgii huts urhiin orlogo bur hasagdaad bhad nemegdlee gej daajignaj bh shivdee ard tumen bosoh tsag ireh blguidee

66.181.185.247


comment image

Зочин - 2020-08-17

shaaldaa

66.181.161.119


comment image

Зочин - 2020-08-17

za saihan shaahaa bolichh

66.181.161.119


comment image

Зочин - 2020-08-17

hutsnadaa

66.181.161.119


comment image

Зочин - 2020-08-17

ёрэнхийлэгчийн баг.төв болон арилжааны банкны ажилтнуудын цалин 1000000төг сарынх болохоор.иргэд.албан хаагчидынх 700000 дундаж нь

202.126.88.46


comment image

Зочин - 2020-08-17

KKK.Сампинд хийгээд нүдээд нүдээд 64.9% өсөлтөд орох нь байтугай....-70% руу л орчихоод бн даа.Юугаа нэмбэл 64.9 рүү орох вэ? Оройн хоол унааны мөнгө гар утасгүй явлаа гэхэд+ хогоо.ккк

202.126.90.84


comment image

ОЮУН - 2020-08-17

Үндэсний статистикийн газар үнэн зөв судалгаа хийж үнэн мэдээлэл түгээж байгаач. Короно каринтен гээд 01-р сараас хойш 100% ажилгүй болсон маш олон иргэд байна. 10-р сарын 1 хүртэл тэтгэмж өгөхөөр боллоо гээд зарлаад байсан худлаа байна. Бинзен үнэ буулаа бараа бүтээгдэхүүний үнэ буугаагүй харин өссөн. Ард иргэдээ басамжлан бүү доромжил.

202.9.40.36


comment image

Зочин - 2020-08-17

Hudal zalj bna da

122.201.22.13


comment image

zochin - 2020-08-17

heniig dormjlood baigaa hvvhen bei mungtei baychuuliin orolgoor gargaad baidag ymuu

202.126.90.127


comment image

Зочин - 2020-08-17

76n orlogo heden zuun sayar ussun bolohoos ard tvmnii orlogo tsalin hebere bga shvv lalaruud ymar sudalgaa hiiged baidiin

66.181.186.104


comment image

ЗочинБи байна - 2020-08-17

Шаана биз сда

103.26.194.137


comment image

Зочин - 2020-08-17

orhiin orlogo nemegdsen gej yugaa yariad bga yum be orlogo ch baihgui tsalingaa ch nemj chadahgui baij yu yariad hudalaa medeelel tsatsaad bgan haana ter orhiin orlogo chini nemegdeed bgan

66.181.161.76


comment image

Зочин - 2020-08-17

Бодит үнэн мэдээлэл мөн үү.

182.160.34.248


comment image

Зочин ард - 2020-08-17

Битгий худлаа хэл. Ард түмэн зовж байна.

103.212.118.245


comment image

Зочин - 2020-08-17

Yaj iim hudlaa medeelel gargadiin boloo ard irgendein ihenh ni ajilgui 6,7 sar bolj amjirgaa navs doroitchood bhad yun undur uzuulelt gargachihvaa oilgosongui

66.181.161.17


comment image

Зочин2020.08.17 - 2020-08-17

Монголд 2 л үнэн байна.1.Төрсөн үнэн,үхэх нь үнэн,2 .эхийн одон шударга үнэн.

66.181.161.87


comment image

Зочин - 2020-08-17

Битгий худлаа хуцааа....амьдралд ойрхон юм ярь.дандаа худал мэдэгдэл. Хиййж цалиэ авахаа.боль. бузар новшнууд.

66.181.187.28


comment image

Зочинажиглагч - 2020-08-17

хол очиж хуц дэлхий нийтээрэй хямарчаад байхад өөрсдийнхөө луйврын орлогийг монгол түмэнд бүү нялзаа

122.201.29.106


comment image

Зочинажиглагч - 2020-08-17

хол очиж хуц дэлхий нийтээрэй хямарчаад байхад өөрсдийнхөө луйврын орлогийг монгол түмэнд бүү нялзаа

122.201.29.106


comment image

Ajiglagch - 2020-08-18

дэлхий нийтээрэй хямарчаад байхад та нарын орлого өсцөн юмуу битгий ядарсан ард түмнээр тохуурх!

122.201.29.106


comment image

Зочин - 2020-08-18

eronhiilogch eronhii said erdenet uildweriin darga nar robot shig ajilladag bolood sard 70 say tog tsalin awdag 70 80 90 xunii araih gej awdag tsaling neg sard awaad ard tumniig mal gej bodood ows iduuleh n xolgui bj yun xudlaa sudalgaa gargaad bga naaduuliin chin tsalin orood tiim sudalgaa garaad bga mu muusain yumnuud awch bga idej bga mongo n bagadaad bird shig gazar nutgaa zarj xeden ter bumiig idex geed birdnuud min ter mongoo uureed tamruugaa tonilooroi

202.9.40.182


comment image

Зочин - 2020-08-18

buh nasaaraa zutgeed ch ta nariin sard awch bga 70 sayiig tsugluulj chadaxgu yasan xanaj tsaddagui gahainuud we gedes n beegeed uxeed uxeed ogoosee ed nar xudlaa neg negiigee yallaad bga ma bas ard tumen medexgui bga yum shig

202.9.40.182


comment image

Зочин - 2020-08-18

Яаж гаргаад байгаа судалгаа вэ. Ажилгүйдэл ихтэй, ажил хийдэг нь арайхийж л амьдарлаа авч явж байна. Ядаж захын гэр хороололоор яваад судалгаа хийвэл бодит тоо гарч ирнэ дээ.

66.181.161.7


comment image

Зочин - 2020-08-18

Энэ ч сонин л судалгаа байна. Өрх бүрийн судалгааг яаж авахаасаа ийм үлгэр шиг тооцоо гаргадаг байна. Хэдэн ЖДҮ,ОФФШОРЧИД, УИХ -ийнхан садангуудаа авсан уу? Өвчнөөс болж хэдэн зуугаараа ажилгүй, эм тан, хорио цээр гээд байхад өсөөд байдаг. ҮСХороо гээчид шалгалт оруулмаар юм. Одоо энэ их орлого өсөж гээд нөгөө эргүү наймаачид нь бараагаа өсгөөд байна уу???

202.9.47.8


comment image

Зочин - 2020-08-18

Энэ ч сонин л судалгаа байна. Өрх бүрийн судалгааг яаж авахаасаа ийм үлгэр шиг тооцоо гаргадаг байна. Хэдэн ЖДҮ,ОФФШОРЧИД, УИХ -ийнхан садангуудаа авсан уу? Өвчнөөс болж хэдэн зуугаараа ажилгүй, эм тан, хорио цээр гээд байхад өсөөд байдаг. ҮСХороо гээчид шалгалт оруулмаар юм. Одоо энэ их орлого өсөж гээд нөгөө эргүү наймаачид нь бараагаа өсгөөд байна уу???

202.9.47.8


comment image

Зочин - 2020-08-18

huts , umnuh zaluu bi hudlaa helj chadhagui geed ajlaasaa garsan baidag ene muu huuhen ajlinhaa tuluu ichehch ugui hudlaa sh***j bnaa

103.229.122.241


comment image

Уншигч - 2020-08-18

Энэ үнэн уу? Манай орлого лав навс унасан. Худал тоо баримтууд, ийм байх үндэс байхгүй!

66.181.180.147


comment image

Зочин - 2020-08-18

Ингэж ажилладаг байгуулагыг татан буулгамаар юмдаа.Бөөн зардал сайхан худлаа шаах юмаа. Больж үз

202.126.89.245


comment image

Зочин - 2020-08-18

Тэтгэвэр, цалин нэмэгдээгуй байхад яаж есдег байна. Ямар аргачлалаар бодоод есгеед байгааг ойлгох арга алга

202.9.46.156


comment image

зочин - 2020-08-18

ҮСХ ичээч

66.181.191.252


comment image

БаттогтохЗочин - 2020-08-18

Их даапаалж байх шивдээ

202.55.188.41


comment image

Зочин - 2020-08-18

heniih ni orlogo usuud bnaa hvvhdvvdeech hicheeliin beltgel hiij chadahgvi baihad

66.181.161.100


comment image

Отгоо - 2020-08-18

Гадаадаас ирсэн олон зээл тусламж жинхэнэ очих ёстой хүмүүстээ хүрсэн бол ийм байж болох л байлаа. Амьдралаас тасархай, бүр хол, байж боломгүй л судалгаа байна даа.

202.55.188.35


comment image

Зочин - 2020-08-18

udur bur aj ahuin negjuud haalgaa barij bna.chanargui zeeliin hemjee ihsej bna.jaahan logiktoi yariach.hudalch hulgaichuudaa

202.21.107.117


comment image

Зочин - 2020-08-18

За боль тэнэг хүмүүс байгаа биш яахаараа өснө гэж бүр буураад тартагтаа тулахад хүрч байна.Хаанаас гаргасан судалгаа мэдээлэл вэ

64.119.27.186


comment image

Зочин - 2020-08-18

битгий худлаа хуц

202.9.46.107


comment image

ЗочинOnon onon onon - 2020-08-18

Ede nar chine bvvr shidtsen garuud bna da yu yariad bga ym sudlgaaga yaj gargad bga ym be nadaas neg ch hvn orj irj sudlga awsan Hvn law bhgvi ajilgvi bolood gerte suuga hvn olon bolj bhad haanaasa iim ym hiij irdeg bna

66.181.161.30


comment image

Зочин - 2020-08-18

Цөөн хэдэн өрхөөс судалгаа аваад тэрнийхээ үр дүнгээр нийт өрхийн орлогын дундаж дүнг гаргаад тавьчихдаг юм

202.55.188.44


comment image

Зочин - 2020-08-18

Ард иргэд бидний биш -Өөрсдийнхөө баяжиж байгаа тайлангаа тавиад байгаа юмуу

103.80.210.51


comment image

Screechbayar - 2020-08-18

Орлого өсөөд байгаа юм бол байхгүй харин юмны үнэ өсөөд бна. Цалингаа нэмчихсэн бол иргэдийн орлого өссөн гэж ярих хэрэгтэй. Нэг нь ажил хийсэн болэ нөгөө нь шалгасан болж ард иргэдээ хуурах гэж нэг үзэх юмаа. Ер нь бол хуучин шиг дагздуулахаа больсон байдагийн маа

66.181.161.27


comment image

Зочин - 2020-08-18

za bolio henii orlogo nemegdeed bgan

64.119.23.159


comment image

Зочин - 2020-08-18

Луйварчдын орлого байх

202.21.107.9


comment image

Зочин - 2020-08-18

Энэ нэг худалч газрыг яая даа байз ! Ямар аргаар боддог юм бол доо!!!!!!!

66.181.185.82


comment image

Зочин2020 : 08 : 19 - 2020-08-18

Энэ нэг худалч газрыг яая даа байз !!? Ямар аргаар боддог юм болдоо!!?

66.181.185.82


comment image

Зочин - 2020-08-18

Энэ худалч газрыг яая даа байз !!?

66.181.185.82


comment image

Зочин - 2020-08-18

хуцаж бдаг ухнууд юмдаа

124.158.124.173


comment image

Зочинuyanga - 2020-08-18

hudalaa bichihee boli yu 3 say manaid 1.5 say abbal ih ym amidral hetsvv bna 1 hvnii tsalingaar hvvhdee haraad gert nohor baga tsalin abdag hetsvv bna hajuud ni obchin garaad

66.181.161.119


comment image

Үхэж далд орооч - 2020-08-18

Ингэж худлаа ярихаа болиод өгөөч

66.181.161.85


comment image

Зочин - 2020-08-18

Za estoi hutsaarai haana ter orlogo ni nemegdeed bgaan bee nchdoo

202.126.88.73


comment image

Зочин - 2020-08-18

Бүрэн тэтгэвэрийн доод хэмжээ 350 мянга дээр 64 мянга нэмэгдээгүй байна Тэгэхээр худлаа тоо байна

203.91.115.49


comment image

Зочин - 2020-08-18

Яг хэнийх ямар айлых өсөөд байгаа юм бол. Энэ жил бол засаг төртэйгээ дампуураад эхэлсэн шүү.

66.181.161.4


comment image

Зочин - 2020-08-18

Zaa yu gehew bieree muugaa uzej bna. Ungursun 2 jiliin hugtsaand

66.181.161.4


comment image

Зочин - 2020-08-18

Umnu ni yadaj bankaa yaj iigeed tuluud ard ni hooltoigoo zalgaad bolood bdag bsan odooch zeeleech diilehgui bolloo yag unundee bol Mongol nogoogool mahguich bolow sharaad huuraad idej bna daa.

66.181.161.4


comment image

Irgen X - 2020-08-18

Mai shv pizdaguud min bichih yma olj bicherei

202.126.90.75


comment image

Зочин - 2020-08-18

Боль доо

139.5.218.132


comment image

л . Бааска - 2020-08-18

Солиот эм

66.181.161.127


comment image

Зочин - 2020-08-19

chi uuruu haana amidaar yu yriad bna uchiraa mid

66.181.187.157


comment image

Ажлын мал - 2020-08-19

Ажлын хар мал чинь хэнийг доромжлоод бнаа

122.201.31.240


comment image

Зочинажлын мал - 2020-08-19

Ажлын мал чинь хэнийг доромжлоод бнаа

122.201.31.240


comment image

Зочин - 2020-08-19

Өргөн хэрэглээний барааны үнэ өсчөөд байхад орлого нэмэгдсэн ч зарлага нь гарна. Жишээ нь: Бинзен талх г.м Бүгд өртэй. Яарсан үед ломбардана. Өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа ард түмэн байгаад байхын??? Тооцооллыг нь ойлгосонгүй.

59.153.87.24


comment image

Зочин - 2020-08-19

yasan ichdegui gichii ve

202.21.107.117


comment image

Зочин - 2020-08-19

Ингэж худал зарлаад юмны үнэ битгий өсгөөд бай.

202.126.88.72


comment image

Зочин - 2020-08-19

Олон олон байгууллага үүд хаалгаа бариад удаж байхад хүмүүсийн орлого яаж өсөх бэ дээ.Жаахан амьдралд ойролцоо мэдээ мэдээлэл өгч байгаачээ.Энэ хүнд үед хүмүүсийг стресст оруулаад байх юм.Улс орон нь бодлогынхоо эсрэг байж болохгүй биз дээ

202.126.90.142


comment image

Зочин - 2020-08-19

Ажилгүй иргэд олон байхад орлого өсөх үү.

150.129.143.40


comment image

Зочинzzz - 2020-08-19

yeeeesdaa xaxaxa yuu we

103.229.122.123


comment image

Дургүй хүрч байна - 2020-08-20

Ард иргэдийг бүүр мал шиг үзэх юмаа, хол очиж унгас алд мэдрэлүүдээ

64.119.22.9


comment image

Зочин - 2020-08-20

Үндэсний статистик хорооноос өгч буй мэдээлэл арай л биш ээ үнэн мэдээллийг бусдад түгээ. Ямар бүлгийн хүмүүсийн орлого нэмэгдээд байгаа юм бол доо. Арай л

66.181.161.99


comment image

Зочин - 2020-08-20

Үндэсний статистик хорооноос өгч буй мэдээлэл арай л биш ээ үнэн мэдээллийг бусдад түгээ. Ямар бүлгийн хүмүүсийн орлого нэмэгдээд байгаа юм бол доо. Арай л биш шүү

66.181.161.99


comment image

Зочин - 2020-08-20

saihan chaadag jaylgui gazar bii tatan buulgaval taarna

202.126.89.172


comment image

Зочин - 2020-08-20

uursdiiguu sudlaad baidiiimuu haashain xa xa

202.126.89.172


comment image

Зочин - 2020-08-20

Томчуулын орлого нэмэгдэж дээ.миний амьдралл нэмэгдсэн юм алга.харин ч буурчлаа

66.181.161.99


comment image

Зочин - 2020-08-20

naad baiguullagaa tatan buulga..dald or

202.21.107.89


comment image

Зочин - 2020-08-20

Shal hudlaa osolt yrihin 2017-ond kg mah 4800 2020-ond kg mah 10.000 davtsan vnetei baihad orhiin orlog oshvv darga nariin gedes dvvrj orlogn osdiim baigaa biz

202.126.89.149


comment image

Хакур - 2020-08-20

Хэхэхэхэ нэг л буухгүй судалгаа

66.181.183.206


comment image

Зочинganaa - 2020-08-21

Yaj ingej ichehgui hudal medeelel ugdug bnaa

66.181.161.88


comment image

ариунболд - 2020-08-21

юугаа солиороод байнаа.хаана хагуур судалгаа хийж явсын бол.хаана хэний мөнгө өсөөд байгаан?минийх л лав олдог байсан мөнгө минь буурчих гээд амь наана там цаана л явна.арай дээндүү худалч юмаа.энэ хүмүүс дэмий ялаа алж цалин авдаг хүмүүс шив хамгийн түрүүнд бурханд тахьчихмаар гарууд уу гүү юу.

202.55.188.39


comment image

Луу гүн - 2020-08-21

Битгий худал мэдээлэл хий ард түмний дунд санал асуулт явуул

66.181.161.15


comment image

Зочин - 2020-08-22

Мэдсээр байж ингэж худал шаах хэнд хэрэгтэй юм болоо

202.126.88.158