Бидний үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл

Дор бичсэн бидний үйлчилгээний нөхцөл нь сэтгүүл зүйн ёс зүйн код болон олон улсын сэтгүүл зүйн жишиг, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд нийцсэн болно.

1.    Urug.mn сайт редакцын бодлогод нийцсэн зар сурталчилгаа, баннер, мэдээ, нийтлэл, сурвалжлага сайтдаа байршуулна.

2.    Хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагатай холбоотой сөрөг мэдээ, мэдээллийг бид цацах болбол хамтын ажиллагааны гэрээ үүнд хамаарахгүй.

3.    Манай сайттай хамтран ажилладаг компани, хувь хүнтэй холбоотой сөрөг мэдээллийг устгах боломжгүй. Тийм хүсэлт хүлээн авахгүй.

4.     Urug.mn сайт болон түүнд агуулагдаж байгаа бүх бүтээлүүд Оюуны өмчөөр хамгаалагдсан ба  хэрэглэгч нь энэхүү журамд нийцүүлэн хамтран ажиллана.

5.    Хэрвээ дээрх нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол хамтран ажиллахаас татгалзахыг зөвлөж байна.